PLAN ZAJĘĆ KÓŁKA MUZYCZNEGO
,,WESOŁE NUTKI"

Cel ogólny: rozwój naturalnych zdolności muzycznych dzieci poprzez wzbogacanie ich doświadczeń muzycznych, kontakt z różnorodnymi formami muzyki przy jednoczesnym kształceniu wyobraźni i wrażliwości estetycznej.

Cele operacyjne:

Październik - ,,Wesołe nutki"

Zapoznanie z nazwą grupy, wprowadzenie piosenki grupy ,,Skaczące nutki" z układem ruchowym, nauka hymnu przedszkola ,,O naszym przedszkolu", zabawy integrujące grupę (Klanza), ćwiczenia emisyjne-prawidłowa postawa, oddech, dykcja, artykulacja, instrumentacja piosenek z wykorzystaniem instrumentów perkusyjnych.

Listopad - ,,Piosenki o naszej Ojczyźnie"

Nawiązanie do tematyki patriotycznej (11 listopada ), śpiew hymnu Polski, nauka piosenek - ,,O orle białym", ,,Polskie ABC", słuchanie polskich pieśni patriotycznych, poznanie czołowych kompozytorów muzyki polskiej.

Grudzień - ,,Uroczystości przedszkolne- Mikołaj, Wigilia"

,,Śnieżynki witają Św. Mikołaja"- piosenki: ,,Pada śnieg"(instrumentacja), ,,Śnieżka" (zabawa ruchowa), ,,Gwiazdka złota", ,,Białe święta". Wigilia w przedszkolu - program kolędowy.

Styczeń - ,,Muzyczne spotkania"

Uczestniczenie w cyklu spotkań z nauczycielami i uczniami Szkoły Muzycznej (,,Głos najpiękniejszy instrument", ,,Poznajemy instrumenty", ,,Karnawał").Wprowadzenie pojęć: koncert, sala koncertowa, dyrygent, batuta, kompozytor. Nabywanie umiejętności odpowiedniego zachowania się na koncercie.

Luty - ,,Muzyczne rozruszanki"

Ruch przy muzyce- tańce z rekwizytami ( szarfy, pompony, chusta, parasole ), improwizacje taneczne do różnego rodzaju akompaniamentu ( metody: C. Orff, Batti Strauss, Klaus W. Vopel ), ćw. relaksacyjne przy muzyce.

Marzec - ,,Z muzyką jest wesoło"

Rozróżnianie muzyki poważnej, rozrywkowej, ludowej, określanie cech muzyki ( metrum, tempo, dynamika), ćw. słuchowe. Tworzenie muzyki- improwizacje wokalne i instrumentalne ( wykonanie instrumentów z różnorodnych materiałów).

Kwiecień - ,,Cztery pory roku"- bajka muzyczna

Udział w przeglądzie teatrów dziecięcych ,,Snuj się, snuj, bajeczko…".

Maj - ,,Gdzie mieszkają nuty?"

Wyliczanki i ćw. wokalne, wprowadzenie fonogestyki ( metoda solmizacji relatywnej ), poznanie nut, ich wartości rytmicznych oraz położenia na pięciolinii, klucza wiolinowego, poznanie pojęcia ,,gama", śpiew gamy C- Dur z fonogestyką. Nauka ,,Piosenki zielonej półnutki".

Czerwiec - ,,Zabawy z muzyką"

Koncert ulubionych piosenek. Ilustrowanie ruchem muzyki poważnej. Śpiew w dwugłosie piosenki ,,Szkolny dzwonek", kanonu ,,Don, don". Zagadki muzyczne- utrwalenie zdobytych wiadomości.

[góra]